Meindert heeft op de ALV van 5 april jl. afscheid genomen als secretaris van de vereniging.

Hij was eerst 4 jaren penningmeester van de Wbe Schildmeer en na de fusie (1994) met Wbe de Baggerputten is hij bestuurslid/ secretaris van de Wbe Duurswold geworden met een korte onderbreking van 4 jaren.

Meindert blijft actief in de faunacommissie en in allerlei werkgroepen van de Wbeg. Jan Hofsteenge heeft als bestuurslid de rol van de secretaris van de vereniging overgenomen.

Namens de leden en het bestuur hebben wij onze grote waardering uitgesproken voor de tientallen jaren inzet van Meindert voor de vereniging. Zie link