Net als het vorige jaar moeten we de ALV uitstellen. Mogelijk is iedereen medio september gevaccineerd en kunnen we dan alsnog de ALV organiseren.

Vooruitlopend op deze ALV wil het bestuur de contributie, net als het vorige jaar, ongewijzigd laten (Euro 20,-).

In de tussentijd blijven we jullie middels bestuursberichten informeren over verschillende FBE-Groningen en WBE aangelegenheden. Voor vragen aan het bestuur kunnen jullie uiteraard altijd contact met ons opnemen.