De overheidsmaatregelen i.v.m. het coronavirus heeft het bestuur van de WBE Duurswold doen besluiten om de ALV 2020 niet door te laten gaan. Mogelijk verplaatsen we deze naar het najaar.