De faunacommissie heeft de telling voor de telgebieden inmiddels verdeeld. In de telgebieden kan de coördinator van het telgebied naar eigen inzicht het gebied opsplitsen in 1 of meerdere deelgebieden. Waarbij we dit jaar rekening moeten houden met de RIVM richtlijnen. In tegenstelling tot andere jaren is het toegestaan om met 1 persoon te tellen.

Over de voorjaarstelling en de telling overzomerende ganzen volgt een nader bestuursbericht, hiervoor volgt de WBE Duurswold de landelijke teldata.