Voor de tellingen gebruikt WBE Duurswold een vaste serie telgebieden, in totaal 16 stuks. Een telgebied wordt door minimaal twee personen geteld.

De WBE organiseert gebiedsdekkende tellingen en trendtellingen van alle relevante faunasoorten:

  • trendtelling reeën (maart)
  • voorjaars-trendtelling wildsoorten (maart)
  • voorjaarstelling van alle overige faunasoorten (maart)
  • telling zomerganzen (3e zaterdag in juli)
  • telling belopen vossenburchten

Op deze Wbe kaart is de indeling van de 16 telgebieden te zien.

Detailkaarten van de telgebieden zijn hier te downloaden:

  1. Klik op je telgebied om de kaart te downloaden en print de kaart zo vaak als je wilt.
  2. Geef op de kaart de route van de telling aan en vul de tabel in (tijdstip, telresultaten, namen tellers en parafen).
  3. Voor de inventarisatie belopen vossenburchten kun je voor je eigen jachtveld de registratie in het onderstaande e-formulier invullen. Kies hiervoor wel het juiste telgebied.

Voor de rapportage van de tellingen gebruik je de volgende formulieren: