Voor de tellingen gebruikt WBE Duurswold een vaste serie telgebieden, in totaal 16 stuks. Een telgebied wordt door minimaal twee personen geteld.

De WBE organiseert gebiedsdekkende tellingen en trendtellingen van alle relevante faunasoorten:

  • trendtelling reeën (maart)
  • voorjaars-trendtelling wildsoorten (april)
  • voorjaarstelling van alle overige faunasoorten (april)
  • telling zomerganzen (juli)

Op dit overzicht is de indeling in telgebieden te zien.

Detailkaarten zijn hier te downloaden:

Klik op je telgebied om de kaart te downloaden, en print de kaart zo vaak als je wilt.

Geef op de kaart de route van de telling aan en vul de tabel in (tijdstip, telresultaten, namen tellers en parafen).

Na de telling de totaalresultaten op het onderstaande E-formulier direct invullen. De ingevulde kaarten uiterlijk binnen 1 week bij de faunacommissaris/secretaris inleveren (mag ook een foto zijn en per e-mail).

Voor de rapportage van de tellingen gebruik je de volgende e-formulieren: