Voor de tellingen gebruikt WBE Duurswold een vaste serie telgebieden, in totaal 16 stuks. Een telgebied wordt door minimaal twee personen geteld.

De WBE organiseert gebiedsdekkende tellingen en trendtellingen van alle relevante faunasoorten:

  • trendtelling reeën (maart)
  • voorjaars-trendtelling wildsoorten (april)
  • voorjaarstelling van alle overige faunasoorten (april)
  • telling zomerganzen (juli)

Op dit overzicht is de indeling in telgebieden te zien.

Detailkaarten zijn hier te downloaden:

Klik op je telgebied om de kaart te downloaden, en print de kaart zo vaak als je wil.

Voor de tellingen gebruik je de volgende telinstructies :

Klik op het formulier van je keuze om het te downloaden, en print het zo vaak als je wil.

Voor de rapportage van de tellingen gebruik je de volgende e-formulieren: