Op 5 april jl. was de algemene ledenvergadering (ALV) van de Wbe. In deze vergadering hebben we een “bijzondere inhaalslag” moeten maken omdat de laatste ALV in het voorjaar van 2019 had plaatsgevonden.

De leden hebben hiervoor, op advies van de kascommissie, ingestemd met de financiële verslagen van het bestuur.

Op de ALV hebben we vervolgens uitgebreid gesproken en gediscussieerd over de actuele ontwikkelingen in de jacht, beheer en schadebestrijding.

Bijzonder was het afscheid van “onze secretaris”. Meindert was eerst 4 jaren penningmeester van de Wbe Schildmeer en na de fusie met Wbe de Baggerputten (1994) is hij met een onderbreking van 4 jaren secretaris van de Wbe Duurswold geworden.

Meindert blijft actief in de faunacommissie en in allerlei werkgroepen van de Wbeg. Jan Hofsteenge heeft als bestuurslid de rol van de secretaris overgenomen. Namens de leden en het bestuur hebben wij onze waardering uitgesproken voor de grote inzet van Meindert voor de afgelopen tientallen jaren.

De onderstaande veranderingen in het “rooster van aftreden” hebben we ter instemming aan de ALV voorgelegd:

Jan Hofsteenge en Bennie Korringa hebben zich tot 2025 opnieuw verkiesbaar gesteld. En zijn de bestuurstermijnen van Bart Starke en Jan Willem Bos met 1 jaar verlengd (2023). Bert Noordhof en Thomas Wolters zijn tot het bestuur toegetreden en Derk Jan de Boer heeft zich als bestuurslid niet meer herkiesbaar gesteld en is samen met Meindert dit jaar afgetreden. De ALV heeft hier vervolgens unaniem mee ingestemd.

De sheets van de ALV staan in deze link.