Tijd :  20.00 uur

Locatie : dorpshuis Mainschoar te Kolham.

Adres: Hoofdweg 81A, 9615 AB Kolham

Wij hopen u allen te mogen begroeten!

Met vriendelijke groet, namens het bestuur

Meindert Joostens, secr.