Voor de tellingen gebruikt WBE Duurswold e.o. een vaste serie telregio’s, in totaal XX stuks. Een telregio is gemiddeld ruim XXX hectare groot en wordt steeds door minimaal twee personen geteld.

De WBE organiseert gebiedsdekkende tellingen en trendtellingen van alle relevante faunasoorten:

  • trendtelling reeën (maart)
  • voorjaars-trendtelling wildsoorten (april)
  • voorjaarstelling van alle overige faunasoorten (april)
  • telling zomerganzen (juli)

Op de kaart rechts is de indeling in telgebieden te zien.  Detailkaarten zijn hier te downloaden:

  1. detailkaart telregio 1
  2. detailkaart telregio 2
  3. detailkaart telregio 3
  4. etc.